Trots ett stort behov av trädgårdsmästare och liknande yrken väljer ungdomarna bort utbildningen som krävs. Varför? Och hur kan problemet lösas?

Problem med gräsmattan är vanligt och någonting som de flesta med hus och trädgård upplever, dessutom är det många som känner ett behov att få hjälp av trädgårdsarkitekter eller trädgårdsmästare. Men trots det stora behovet är det få som väljer att utbilda sig inom natur. Det framgick i mitten av januari i samband med att Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation slog larm. Om du står i valet och kvalet för vad du ska välja för utbildning, kan naturbruksgymnasium vara ett bra alternativ – eftersom det oftast leder till jobb. Men trots den stora möjlighet till arbete efter avslutad utbildning, är det allt färre som söker sig till Naturbruksgymnasium. Antalet sökande har gått ner från 4500 till enbart 2600, en minskning på hela 43 procent.


skogensguld.sePå Naturbruksgymnasiet
är det självklart inte bara trädgårdsskötsel man kan rikta in sig på, utan det finns även arbete inom skötsel, odling och liknande – samtliga yrken som har behov av arbetare. En anledning till att ungdomar inte söker sig till utbildningen, säger Gunilla Nordberg, ordförande i Gröna Näringens Riksorganisation, beror bland annat på att man har varit dålig på att förklara varför det är en bra och attraktiv utbildning. Hon menar även på att det är ett attityds-problem bland ungdomarna, då intressen för andra jobb lockar mer.

Ångestladdat att välja gymnasieutbildning

Det är många ungdomar som känner en stor ångest inför valet av gymnasium. Många känner att de inte än vet vad de vill arbeta med när de når vuxen ålder – varpå man istället väljer en allmän linje som ger många möjligheter (som till exempel samhälle). Kanske vore det bra om en skola som Naturbruksgymnasiet kunde kombinera sin utbildning med Samhälle, vilket gör det lättare för potentiella elever att göra sitt val – eftersom de fortfarande kan ha ett annat alternativ om de skulle ångra sig.