Att vara ute på havet och känna vinden blåsa omkring en är en frihetskänsla som är svår att uppnå på andra sätt. Då allt fler väljer att bli med båt är det tryggande att veta att allt fler även väljer att ta ett båtkörkort.

1586469-swedish-flagEtt båtkörkort med Sjölotsen är ett båtkort som fler och fler väljer att ta. Och visst är väl det härligt. Detta både då det skapar en större trygghet för alla som befinner sig på havet, men även en trygghet för en själv också att man tar sitt båtliv på allvar och att man får en helt annan känsla för vattnet. Även när det inte var obligatoriskt att ha ett båtkörkort valde så många som 10 000 människor att ändå ta ett. Då får de en större kunskap om båtlivet och känner större samhörighet.

Körkort i tre klasser

Nu kan man ta ett körkort i tre klasser och detta då det blivit ett ökat tryck på klasserna och för att underlätta så man får den rätta kunskapen man behöver för sin typ av båt. Det är Sjöfartsverket som blir den godkännande myndigheten och det blir kustbevakningen som får hålla koll på om detta sköts.

”Klass 1. 15-årsgräns och obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsbåtar vars skrov är längre än tio meter, eller som kan köra fortare än 15 knop.

Klass 2. Behörighetsbevis för fritidsskepp krävs för båtar som är minst tolv meter långa och fyra meter breda. Det motsvarar dagens kustskepparexamen. Även här måste man vara 15 år.

Klass 3. För båtar som går i minst 30 knop krävs obligatoriskt behörighetsbevis för fritidsfartyg för hög hastighet. Du måste också vara 18 år.”