När det kommer till vår planet så är ytan begränsad. Detta är ett problem då allt fler får ökad levnadsstandard och jordens befolkning kraftigt ökar. En ökning som kommer pågå fram till 2100 enligt demografen Danny Doring. 

Vi lever i ett konsumtionssamhälle, det går det inte att komma ifrån. Företag som www.hansandersson.se gör det enklare att bli bättre på att återvinna det vi handlar på oss, men även återvinningen måste hamna någonstans. Vad som blivit ett problem är att vi bara blir allt fler människor, som även får allt bättre förutsättningar för att leva ett så bra liv som möjligt. Det gör att vår jord blir otroligt påfrestande och att vi konsumerar allt mer – alltså fler saker som behövs tas om hand. Så, den stora frågan är hur många människor går det att ha på vår jord.

Tio miljarder människor

Enligt en artikel i Nyteknik.se får vi reda på att demografen Danny Doring i sin nya bok talar om att jordens befolkning kommer att öka och detta fram till år 2100 då vår jord kommer att befolkas av drygt tio miljarder människor. Då vi ofta läser om att jordens resurser tar slut innan året tagit slut, och att denna dag då resurserna tar slut ständigt skjuts fram, gör att man ställer sig frågan: hur mycket klarar jorden av att bära?

För att få en uppfattning om att vi blir allt fler under kortare tid tog det 34 år för att vi skulle gå från två miljarder till tre miljarder invånare. För att det sedan skulle bli en miljard till krävdes det bara 15 år, alltså 1975. Fem miljarder kom 1988 och sex miljoner år 2000. Enligt denna beräkning kommer vi att vara ungefär 2100 människor på jorden och då är frågan hur vår planet kommer att se ut. Befolkningstillväxten tar fart i och med att levnadsstandarden för människor bli bättre och barndödligheten minskar. Men för att vi ska få en hållbar planet är det viktigt att alla tar ansvar och delar med sig av resurserna. Detta för att våra barnbarns barn ska få chans till att leka på en gräsmatta.