BarrskogI dag skriver vi om jakt och regler kring detta. Inte bara krävs det att du kan hålla i ett gevär, att du har tåliga jaktkläder samt lite vett – mycket annat ska vara formellt på plats för att du ska få dra ut till skogs och hjälpa till med att hålla djurbestånden i schack.

Bland annat måste du som vill jaga gå utbildning och få en jaktlicens. Men dessutom måste du betala en viltvårdsavgift för att ”främja viltvården och andra liknande ändamål som är förenliga med syftet med jaktlagen”. Sedan är det så att Svenska Jägareförbundet varje år får pengar ur denna fond, samt flera andra organisationer och myndigheter som jobbar med jakt, vilt och naturvård. Naturvårdsverket får till exempel 25 miljoner kronor för driften av register över jaktkort och jägarexamen samt till viltforskning och uppdraget att bibehålla en hållbar förvaltning av vilt. Mer om detta kan man läsa här, på Naturvårdsverkets hemsida. Vill du ha bra utrustning och jaktkläder kan du bland annat titta in här.

Säkerhetsrisk med sjuka, gamla jägare

Sedan är det viktigt att alla som jagar är vid relativt god vigör. I till exempel Aftonbladet kan vi läsa om hur läkare vill att det ställs högre krav på jägare, särskilt med tanke på hur gamla och sjuka jägare utgör en säkerhetsrisk. Blir man av med körkortet bör man också bli av med sin vapenlicens, flikar Jan Guillou in i debatten – som också är en van jägare. Runt en miljon skott avlossas varje år under jakt, runt ett tiotal av dessa träffar människor. Det finns de som är 90 år och fortfarande sitter på pass, kanske inte det säkraste egentligen.

För att hålla dig i form gäller det såklart att träna så gott det går, men även att kolla upp syn och hörsel om en känner att detta till exempel börjar svikta. Det för inte minst sina jaktkamraters skull. Det kanske heller inte är orimligt att införa en rekommendation att alla över 80 år gör en hälsoundersökning för att få fortsätta jaga – även om detta givetvis är en känslig fråga.