Kvinna med ipad framför eldstadAtt elda med ved är ett mysigt och miljövänligt sätt att värma upp huset, lägenheten eller stugan.

Pellets i all ära, men det är få saker över huvud taget som slår en sprakande brasa när det kommer till mysfaktor. Det gäller inte minst i juletid. Om jag får välja skulle jag säga att en brasa gör mer för julstämningen än Kalle Anka och Karl Bertil tillsammans.

Även om man har annan uppvärmning i huset är det många som vill ha en eldstad också. En fungerande järnspis, kakelugn, rörspis eller öppen spis höjer värdet ganska rejält på ett hus, eller på en lägenhet för den delen (det finns faktiskt eldstäder i en del lägenheter). Det blir också allt vanligare att pannor för ved installeras i pannrummet på villor.

Det är dock inte alla som vet hur man går till väga när man eldar med ved, och därför tänkte jag ge några tips.

Elda så här

För det första: elda med ved. Om du eldar med målat trä, impregnerat virke, spånskivor eller liknande kan hälsofarliga ämnen spridas med rökgaserna. Elda inte heller med för mycket papper i din eldstad, eftersom det då bildas sotflagor som i värsta fall kan orsaka bränder. Däremot är papper ett bra sätt att få fyr i eldstaden, och helt nödvändigt för att skapa drag i järnspisen så att elden tar sig. Men används pappret med måtta.

Vedeldning är miljövänligt, men det betyder inte att det är helt människovänligt. Röken innehåller sot och partiklar i stora mängder, som kan irritera luftvägarna. Därför bör man elda med måtta inom bebyggt område.

Nyhuggen ved har en fukthalt på ungefär 50 %. För att brinna optimalt ska den ha lägre fukthalt, ungefär 15 till 20 %. Det finns fuktmätare för ved att köpa, men annars är en tumregel att veden ska ha torkats under tak utomhus i mellan ett halvår och ett år.  För lite fukt är inte heller bra. Om fukthalten är under 10 % brinner veden upp för snabbt, och avger inte särskilt mycket värme. Riktigt torr ved ger också större utsläpp av bl.a. kolväten. Därför bör du inte låta ved ligga inomhus för länge.

Elden behöver luftÖppen spis och ved

Eld är en kemisk process som behöver luft. Hur mycket luft som behövs beror dock på i vilken fas eldningen är. När elden tänds kan du låta luckan vara lite öppen. När elden tagit sig kan du stänga luckan, men låt spjällen vara helt öppna. När elden brinner ordentligt kan du stänga till spjällen lit. För mycket luft innebär att elden brinner för kraftigt, vilket innebär mer utsläpp och större risk för brand. För lite luft, å sin sida, ger också höga utsläpp då förbränningen blir för långsam.

Två sätt att se om förbränningen är bra är att titta på lågan eller på röken som kommer ur skorstenen. Lågan ska vara klargul, och varken sota eller imma. Röken ur skorstenen ska synas så lite som möjligt. Gul, svart eller grå rök är dock ett tecken på höga halter av förorenande ämnen.

Piteå kommun har en bra guide till vedeldning, som finns att läsa här. Du kan även läsa på Naturvårdsverkets sajt. Missa inte heller den här artikeln om olika träslag till brasan.